Stacks Image 26

Najaarsprogramma 1995

Het voorjaarsprogramma is zojuist afgesloten met een driedaagse reis naar Berlijn. Bijna vijftig mensen hebben met ons het verhulde Rijksdaggebouw -het spraakmakende project van Christo bezocht. De excursie was de laatste in een reeks van geslaagde tochten, die allemaal volgeboekt waren. Ook het bezoek aan Museum Insel Hombroich op een prachtige lentedag in april viel zeer in de smaak. ‘Magnifiek, overdoen!’, was een van de reacties. Welnu, dat zullen we zeker doen in het voorjaar van 1996. De bustocht langs monumentale beelden in het Groninger landschap was ongebruikelijk van opzet, maar werd eveneens zeer gewaardeerd en ontlokte velen de uitspraak ‘Nu ga ik van die kunstwerken toch meer begrijpen.’ Natuurlijk mochten de cursussen zich ook weer in een grote belangstelling verheugen.

Nu het najaar aanbreekt, staan de medewerkers van Kunst in Zicht weer klaar met een aantrekkelijk aanbod van lezingen, wandelingen en excursies. Zoals altijd hebben we gestreefd naar een gevarieerd programma, met onderwerpen uit de beeldende kunst, architectuur en de geschiedenis, van de middeleeuwen tot de huidige tijd.
Gewoontegetrouw beginnen we met een aantal lezingen over belangrijke cultuurcentra die geliefde reisdoelen vormen in de herfstvakantie. Dit keer zijn dat New York en Rome. In december volgt er nog een lezing over Hanzesteden, ter voorbereiding op een excursie naar Bremen.

Al dan niet in aansluiting op tentoonstellingen worden er enkele monografische lezingen, over een enkele kunstenaar, gehouden. We beginnen met een avond over N\arc Chagall, een kunstenaar die door velen bewonderd wordt om zijn kleurrijke werk. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum en in de Fraeylemaborg te Slochteren zijn in het najaar schilderijen en schetsen te zien van de uit Groningen afkomstige kunstenaar Hendrik Willem Mesdag. Kunst in Zicht biedt hiervoor de achtergrondinformatie in de vorm van een voordracht. Aanleiding voor de lezing over Auguste Rodin is een dubbelexpositie in Laren (Singer Museum) en Den Haag (Paleis Lange Voorhout). De avond over Constant Nieuwenhuys sluit aan bij tentoonstellingen over zijn werk in het Stedelijk Museum te Amsterdam en het Haags Gemeentemuseum.

Kunst in Zicht organiseert vervolgens een gecombineerde excursie naar Amsterdam (Constant) en Laren (Rodin).

Voor wie meer geïnteresseerd is in de wat oudere kunst heeft Kunst in Zicht ook bijzondere lezingen in petto. Er zullen twee avonden gewijd worden aan middeleeuwse handschriften, om precies te zijn getijdenboeken uit Noord-Nederland. Naar aanleiding van een tentoonstelling in Rijksmuseum Het Catharijneconvent in Utrecht zal er aandacht worden besteed aan Willibrord. Tenslotte worden er in de adventstijd twee lezingen gehouden over Annunciatieen Geboortescènes in de beeldende kunst.

Liefhebbers van architectuur kunnen bij Kunst in Zicht ook weer ruimschoots aan hun trekken komen. Behalve stadswandelingen langs onder meer kerken, hofjes en Art Nouveau-panden worden er lezingen gehouden over sporen van deconstructivisme in de Nederlandse hedendaagse architectuur en over het opzienbarende Groninger Museum. Verder wordt in twee lezingen over stedebouw in de Gouden Eeuw gesproken, waarbij de grote stadsuitbreidingen van onder meer Amsterdam, Lissabon en Groningen de revue zullen passeren. Het programma wordt in december afgesloten met een lezing over architectuur op het Groningerland, namelijk over de historische boerderijen die het karakter van landschap en streek zo sterk bepalen.

Mensen die liever een cursus overdag willen volgen, hebben dit najaar keuze uit twee mogelijkheden. Eerst wordt in een reeks van vijf ochtenden een overzicht gegeven van de beeldhouwkunst na de tweede wereldoorlog. Deze cursus is een vervolg op Moderne beeldhouwkunst 1880-1940 die in het voorjaar werd gehouden, maar kan ook als een opzichzelfstaande serie beschouwd worden. De andere dagcursus gaat over adventsvoorstellingen in de beeldende kunst.

Kunst in Zicht organiseert in november en december twee excursies. De eerste dagtocht gaat naar de tentoonstellingen van Constant Nieuwenhuys en van August Rodin in respectievelijk het Stedelijk Museum te Amsterdam en het Singer Museum in Laren. De tweede excursie voert naar Bremen, waar kunst uit de jaren zestig en zeventig bekeken kan worden in Museum Weserburg. Tevens staat een bezoek aan de Kunsthalle op het programma, waar een tentoonstelling van de Duitse impressionist Max Liebermann te zien is. Beide dagtochten worden deskundig begeleid door kunsthistorici, die gespecialiseerd zijn in moderne kunst.

‘De donateurs van Kunst in Zicht hebben een streepje voor’ schrijven we altijd in dit boekje. We houden ons aan ons woord: speciaal voor hen wordt er in oktober een unieke excursie georganiseerd. Zij krijgen hierover apart bericht.

We zijn ervan overtuigd dat er weer een afwisselend aanbod van lezingen, wandelingen en excursies is samengesteld. Voor elk wat wils, dunkt ons. We hopen dat u een keuze kunt maken en zien u graag tegemoet op een van onze activiteiten.

Carolien ten Bruggencate
juli 1995

© Cc 2020 | Privacybeleid