Stacks Image 26

Samen kijken is leuker


Evenals vorig jaar sloot Kunst in Zicht het voorjaar af met een meerdaagse buitenlandse reis. Kopenhagen, Culturele hoofdstad van Europa 1996, vormde dit keer het reisdoel. Met een groot, maar geanimeerd gezelschap bezochten we in vier dagen enkele interessante musea en tentoonstellingen. De tocht was het sluitstuk van een geslaagd seizoen, waarin de meeste programmaonderdelen goed bezocht werden.

Kennelijk willen steeds meer mensen zich verdiepen in kunst en cultuur. Dat was ook de conclusie van een artikel dat een half jaar geleden verscheen in een landelijk dagblad. Daarin werd het succes van instellingen als Kunst in Zicht onder de loep genomen en werd onder meer geconstateerd dat kunst- geschiedenis in een groepscursus geliefder is dan thuisstudie vanwege het contact met docenten. De kop luidde zelfs ‘Eén goede docent is 100 boeken waard’ Hoewel dat misschien wat overdreven is, krijgen we bij Kunst in Zicht ook vaak te horen dat de uitleg
van de spreker zeer verhelderend heeft gewerkt. Als je uitleg hebt gehad over een kunstwerk, weet je waar je naar moet kijken en dan begint een schilderij of beeld pas echt voor je te leven. Het contact met medecursisten wordt evenzeer op prijs gesteld. Want kijken naar kunst is leuk, maar nog veel leuker is het om vervolgens je ervaringen met anderen te delen. In de pauzes van onze cursussen en op de thuisreis na excursies vinden dan ook vaak levendige discussies plaats.

Het najaarsprogramma van Kunst in Zicht is, dunkt ons, weer spraakmakend genoeg. Er staan ons tal van aantrekkelijke culturele evenementen te wachten. In aansluiting op de tentoonstellingen over Jan Steen en Jan van Goyen in respectievelijk het Rijksmu- seum in Amsterdam en de Lakenhal te Leiden organiseert Kunst in Zicht lezingen en een excursie. Willem de Kooning en Kees van Dongen staan centraal in twee lezingen vanwege tentoonstellingen in Museum Boymans van Beuningen, die we ook gaan bezoeken. Naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling in het Drents Museum besteedt Kunst in Zicht in een lezing aandacht aan de Nederlandse Art Nouveau- ontwerper Jan Eissenloeffel. Het geboortejaar van Johan Dijkstra wordt in Groningen herdacht met drie tentoonstellingen en wij wijden een lezing aan deze kunstenaar.

In Eelde wordt in het najaar een museum geopend: De Buitenplaats, Museum voor Figuratieve Kunst. In een lezing en een rondleiding maken wij kennis met deze aanwinst voor het Noorden. Tenslotte bezoeken we in december de Kunstholle in Emden, die haar tienjarig bestaan herdenkt met een unieke tentoonstelling over de betekenis van de dans voor de avantgarde aan het begin van deze eeuw.

Behalve lezingen en excursies over actuele onderwerpen brengt Kunst in Zicht uiteraard een aantal vertrouwde onderdelen, zoals de stadswandelingen.
Omdat 1996 hetjaar van het Industrieel Erfgoed is, wordt een van de wandelingen dit keer geleid door een restauratie architect die ons meeneemt naar de fabrieken en woningen in de wijk Vierverlaten bij Hoogkerk. Ook is er weer een cursus op de donderdag- ochtend, nu over Nederlandse kunst van 1870 tot 1940. De cursus over de belangstelling voor primitieve kunst aan het begin van deze eeuw (Een bevrijdende impuls) viel dit voorjaar zeer in de smaak bij de dagcursisten en wordt daarom in het najaar herhaald op de avonden.

Naast haar eigen vaste programma organiseert Kunst in Zicht lezingen in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst. Deze lezingen op de zondagmiddag hebben betrekking op tentoonstellingen die in het Centrum Beeldende Kunst te zien zijn. In het najaar 1996 staan twee zondagmiddaglezingen op het programma: Rix Wierenga vertelt over de expositie Ongerijmd II waaraan zij zelf deelneemt en Anne Karen de Boer houdt een lezing over Jo van Dijk, over wie een overzichtstentoonstelling is samengesteld.

Dit was nog maar een greep uit ons naj aars programma. Hierna volgen de uitgebreide beschrijvingen van alle lezingen, wandelingen en excursies. Wij hopen dat u een keus kunt maken uit dit gevarieerde aanbod en zien u graag tegemoet op een van onze activiteiten.

Carolien ten Bruggencate
juli 1996


© Cc 2020 | Privacybeleid