Stacks Image 26

‘Kunst doet langer leven’

Deze intrigerende kop prijkte enige tijd geleden boven een artikel in een landelijk dagblad. Daarin werden de resultaten besproken van een Zweeds onderzoek naar de effecten van cultuurbezoek. Een mooiere aanbeveling voor haar kunst-educatieve activiteiten kon Kunst in Zicht zich niet wensen! Trouwe deelnemers aan het programma van Kunst in Zicht kunnen ervan meepraten; een dagje op stap met elkaar en gezamenlijk genieten van kunst doet alle zorgen en ongemakken even vergeten en scherpt de geest. Ongetwijfeld zal dat onze levensduur verlengen en zegt u nu zelf, wie wil dat niet? Ook in het najaar zal Kunst in Zicht u daarom graag weer een gezonde dosis kunst aanbieden.

Zoals gebruikelijk richten we onze aandacht op actuele gebeurtenissen in de beeldende kunst, architectuur en archeologie. Het seizoen wordt geopend met twee avonden over nieuwbouwprojecten in het stadshart van Groningen van de hand van twee Italiaanse architecten, Natalini en Grassi. Vervolgens zal er een avond worden gewijd aan de ontwikkelingen
in het gebied rond het NS Hoofdstation. Een tentoonstelling over de relatie van James MacNeill Whistler met Nederland in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam is aanleiding om achtergronden en een overzicht van diens werk aan te bieden. In aansluiting op de derde uit een serie retrospectieven over Ploeg-leden in het Groninger Museum besteden we aandacht aan Job Hansen. Het Noorderplantsoen, dat inmiddels al 'op de schop' is gegaan, staat centraal in het verhaal van de landschapsarchitect die verantwoordelijk is voor dit herinrichtingsproject. De grote wintertentoonstelling van het Rijks- museum is gewijd aan de landschapsverbeelding in de achttiende en negentiende eeuw; Kunst in Zicht zorgt in een lezing voor de achtergrondinformatie.

Daarnaast worden er onderwerpen aangeboden die los staan van lopende exposities, zoals een lezing over allerlei hybride wezens uit de klassieke oudheid, die door de eeuwen heen telkens weer opduiken in de beeldende kunst. Ook staan we eens stil bij ontwikkelingen in de filmgeschiedenis die parallel lopen aan die in de beeldende kunst. In twee cursussen zoomen we in op een bepaalde periode uit de twintigste-eeuwse kunst: de dagcursus belicht enkele invloedrijke kunstenaars uit de jaren vanaf 1970 en in de avondcursus wordt een overzicht geboden van de periode van 1940 tot 1970

Drie nieuwe stadswandelingen verrijken ons najaarsprogram- ma; zij voeren langs gevelstenen, nieuwbouw in het hartje van de stad en nieuwbouw in het sta- tionsgebied. Omdat de stad in de stille ochtenduren op zijn mooist is, beginnen de wandelingen nu allemaal om 11.00 uur.

De excursies van Kunst in Zicht blijven steeds een grote trekker. In het najaar bezoeken we het Duitse stadje Kleef, dat in korte tijd twee musea rijker is geworden: Museum Kurhaus Kleve en Schloss Moyland. Beide musea zijn een ‘must’ voor de liefhebber van moderne kunst in een fraaie context. De spraakmakende tentoonstelling Paris-Bruxelles/Brussel-Parijs in het Museum voor Schone Kun- sten te Gent vormt de aanleiding om een tweedaags reisje naar Vlaanderen te organiseren. Uiteraard nemen we dan de gelegenheid te baat om tevens het prachtige Lam Gods van de ge-
broeders Van Eyck in de Sint-Baafskathedraal te bewonderen.

Tenslotte wil ik u attenderen op de rechtstreekse telefoonlijn van Kunst in Zicht, die per 1 augustus in werking zal treden. Voortaan zijn wij 24 uur per dag bereikbaar: tijdens kantoortijden rechtstreeks en daarbuiten via een antwoordapparaat. U kunt zich zo op elk gewenst moment telefonisch aanmelden voor onze activiteiten of berichten doorgeven. Wilt u worden teruggebeld, dan hoeft u slechts uw naam en telefoonnummer in te spreken. Wij hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn.

Carolien ten Bruggencate
juli 1997

© Cc 2020 | Privacybeleid