Stacks Image 26

Einde van het millennium, einde van een kunsttijdperk?

Meer nog dan een eeuwwisseling zet de overgang naar een nieuw millennium velen aan tot bezinning en tot terugblikken op de afgelopen eeuw. Musea hebben grote overzichtstentoonstellingen op stapel staan: diverse musea in Berlijn brengen 100 jaar Duitse kunst in beeld, de Kunstsammlung Nordrhein Westfalen in Düsseldorf stelt een expositie over de twintigste eeuw samen uit de eigen collectie, het Keulse Museum Ludwig laat honderd jaar architectonische visies zien, etc. etc. (opmerkelijk genoeg doen de Nederlandse musea niet of nauwelijks mee aan deze gekmakende drang tot retrospectie). Lezers van dagbladen worden uitgenodigd essays te schrijven over ‘het kunstwerk van het millennium’ en ‘het boek van de eeuw’. Nog daargelaten of het mogelijk is, is het ook de vraag of het zinvol is om op die manier terug te blikken. Het denken in termen van afsluiting van een tijdperk werkt misschien alleen maar blikvernauwend. Het einde van een eeuw of millennium betekent immers geen afronding van ten- densen. Het verleden heeft ons geleerd dat er vaak helemaal geen sprake is van een breuk, maar veeleer van continuïteit in de ontwikkeling van de kunst. Zo zie je in de hedendaagse kunst nog steeds sporen van de romantiek uit het begin van de negentiende eeuw en ook het realisme keert telkens in andere gedaantes terug.

Kunst in Zicht doet in het laatste cursusprogramma van deze eeuw gedeeltelijk mee aan de millenniumgekte. Overzichten van de beeldende kunst werden in voorgaande jaren al regelmatig aangeboden. Nu willen we eens een serie wijden aan hoogtepunten uit de architectuur van de twintigste eeuw. Maar dat is dan ook de enige poging tot een eeuw-omspannend overzicht. Voor het overige hebben we opnieuw geprobeerd een divers aanbod samen te stellen, waarin we over de grenzen van de westerse kunst heenkijken, rode draden door de tijd heen opsporen en dwarsverbanden zoeken tussen verschillende kunstdisciplines.

Anna Keller Carolien ten Bruggencate
juli 1999

© Cc 2020 | Privacybeleid