Stacks Image 26

Een maat groter

Zoals velen van u gemerkt hebben, groeide Kunst in Zicht het afgelopen najaar bij een aantal lezingen uit het Tablinum. Er kon gelukkig uitgeweken worden naar een zaal met een grotere capaciteit in de Oosterpoort. Om verwarring over de lokatie te voorkomen zullen voortaan alle lezingen plaatsvinden in deze zogenaamde Blauwe Zaal. Tevens kon er mede dankzij een subsidie van het Anjerfonds Groningen een geluidsinstallatie aangeschaft worden. Zij zal met ingang van het voorjaarsprogramma in gebruik worden genomen.

Vooral de onderwerpen die aansluiten bij tentoon- stellingen van dat moment blijken erg in trek te zijn. In het voorjaar zijn dat achtereenvolgens de zeven- tiende-eeuwse marineschilderkunst (Museum Boij- mans Van Beuningen), Corel Willink (Museum voor Moderne Kunst Arnhem), Lawrence Alma-Tadema (Van Gogh Museum), Suze Robertson (Het Paleis Den Haag), Wenen 1900 (Van Gogh Museum), Wim T. Schippers (Centraal Museum Utrecht), Peter de Grote
(Amsterdams Historisch Museum), Catharina de Grote (Nieuwe Kerk Amsterdam) en de Haagse School in Drenthe (Drents Museum Assen).

Daarnaast worden er uiteraard tijdloze onderwerpen aangeboden, zoals twee lezingen over pelgrimstochten in de middeleeuwen, in het bijzonder die naar Santiago da Compostela. En niet te vergeten de stadswandelingen.

Op donderdagochtend bieden we een vervolg op de cursus Nederlandse kunst die we in het najaar hielden. De aandacht gaat nu naar de periode vanaf de tweede wereldoorlog. De tweede dagcursus is gewijd aan de Art Nouveau en zal in vier lessen een overzicht bieden van deze stroming in verschillende centra in Europa.

Excursies van Kunst in Zicht zijn eveneens zeer geliefd. Drie interessante tentoonstellingen, over Paul Signac und der Beginn der Moderne (Münster), René Magritte (Düsseldorf) en Corel Willink (Arnhem), zijn de aanleiding om al snel na aanvang van het voorjaarsprogramma een tweedaags reisje naar Duitsland te organiseren.

Op veler verzoek organiseren we later in het voorjaar ook weer een meerdaagse reis naar het buitenland. Dit jaar is het reisdoel Barcelona, waar we per vliegtuig heenreizen. Het accent zal in deze excursie liggen op de Art Nouveau van Antonio Gaudi, het werk van Pablo Picasso en Juan Miró.

Aansluitend bij de dagcursus en de lezing over de Art Nouveau bezoeken we de tentoonstelling in het Van Gogh Museum over Wenen rond 1900. Dat combineren we met het Cobra Museum in Amstelveen, waar in die tijd onder meer een overzichtstentoonstelling van Corneille te zien is.

Tenslotte heeft Kunst in Zicht het genoegen weer een lezing te kunnen aankondigen van Henk van Os, voormalig directeur van het Rijksmuseum en inmiddels bekend van het televisieprogramma Beeldenstorm. Omdat hij een speciale band heeft met Kunst in Zicht wil hij graag voor ons weer eens een voordracht houden. Daarin zal hij ingaan op de voorstelling van de laatste aanwinst van het Rijksmuseum voor zijn vertrek als directeur: de voorbereidingen van de kruisiging op het zestiende-eeuwse devotie- stuk De Calvarieberg. De lezing zal plaatsvinden in de Aula van het Academiegebouw.

Wie op de hoogte wil blijven van de actualiteit kan in het voorjaar dus terecht bij Kunst in Zicht.

Carolien ten Bruggencate
december 1996

© Cc 2020 | Privacybeleid