Stacks Image 26

Koperen jubileum

In februari is het precies twaalfeneenhalf jaar geleden dat de Stichting Kunst in Zicht werd opgericht. Pas afgestudeerde en nog studerende kunsthistorici en archeologen namen in 1985 het initiatief om hun kennis over beeldende kunst, architectuur en ar- cheologie via lezingen, wandelingen en excursies te verspreiden. Daarbij hadden ze een tweeledig doel voor ogen: enerzijds wilden zij een breed publiek in aanraking brengen met kunst, anderzijds wilden zij startende kunsthistorici een bescheiden vorm van werkgelegenheid bieden.

Nu, zoveel jaar later, beantwoordt Kunst in Zicht nog steeds aan de gestelde doelen. Het aantal mensen dat deelneemt aan onze activiteiten groeit gestaag en een hele stoet kunsthistorici en archeologen is inmiddels aan ons voorbijgetrokken. Zij hebben nu banen bij musea, in het onderwijs, of hebben zich zelfstandig gevestigd als adviseur of docent. Al kun je nog niet spreken van een respectabele leeftijd, toch mag Kunst in Zicht bij dit koperen jubileum met gepaste trots terugkijken op deze ontwikkeling.

Een en ander was niet mogelijk geweest zonder de steun van verschillende kanten. In de eerste plaats moeten hier de medewerkers worden genoemd, die jaar in jaar uit hebben gestreefd naar een vlekkeloze organisatie. Zij putten hier veel voldoening uit, maar er mag wel eens worden gezegd dat zij dit allemaal vrijwillig doen. Onontbeerlijk is ook het vertrouwen van de donateurs. Zij zorgen niet alleen jaarlijks voor een financieel voorschot, maar blijken ook nog eens ons trouwste publiek te zijn. Niet onvermeld mag blijven tenslotte de jarenlange vruchtbare samenwerking met onze sponsors, Athena􏰁s Boekhandel en Drukkerij Volharding, twee bedrijven met hart voor de kunst.

Omkijken is leuk, maar er is geen tijd voor zelfgenoegzaam achteroverleunen. Er is weer hard gewerkt aan een programma vol afwisseling. Nieuw zijn de lezingen die Kunst in Zicht op verzoek verzorgt in Museum De Buitenplaats te Eelde. Zij sluiten aan bij de tentoonstellingen, die daar te zien zullen zijn, en bieden achtergronden bij de getoonde werken.

Ook de overige activiteiten van Kunst in Zicht richten zich zoveel mogelijk op lopende ex- posities en actuele tendensen in de beeldende kunst en architectuur. Lezingen over Inez van Lamsweerde, recente museumarchitectuur en nieuwe manieren van presenteren, de Vlaamse schildersfamilie Brueghel, het Dadaïsme, Expressionisme en Symbolisme zijn.

Daarnaast biedt Kunst in Zicht de mogelijkheid tot verdieping in een bepaald tijdperk uit de kunstgeschiedenis in de cursussen Schilderkunst in de Gouden Eeuw en In en rond het middeleeuwse kerkgebouw. In de lezing Fresco's in fragmenten worden de gevolgen van de aardbeving in Umbrië voor de San Francesco in Assisi uiteengezet.

Aan de stadswandelingen zijn dit seizoen twee bijzondere toegevoegd: een rondleiding langs kunstbezittingen van de Rijksuniversiteit Groningen in en om het Academiegebouw. Verder een wandeling door het Noorderplantsoen, waarin niet alleen aandacht zal worden geschonken aan de cultuurhistorische ontwikkeling van dit stadspark, maar ook aan de vele boomsoorten langs de route.

Kunst in Zicht heeft voorts drie excursies gepland. Allereerst een dagtocht naar de kunstcollectie van de Rabobank en het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht die uitsluitend voor onze donateurs is bedoeld. In het Hemelvaart-weekend gaan we naar Keulen, vanwaaruit we verschillende tentoonstellingen en musea in de omgeving zullen bezoeken. Het seizoen wordt af- gesloten met een excursie naar het Van Gogh Museum in Amsterdam (De Victoriaanse droom. Symbolisme in Engeland) en het Singer Museum te Laren (Duitse expressionisten; collectie Ahlers).

We hopen dat u opnieuw iets van uw gading vindt in ons aanbod en dat we u in het voorjaar weer mogen begroeten bij een van onze activiteiten.

Carolien ten Bruggencate
december 1997

© Cc 2020 | Privacybeleid