Stacks Image 26

Van ikoon tot installatie

Met de geslaagde reis naar Hamburg nog vers in het geheugen beginnen we alweer aan het cursusprogramma van het voorjaarsseizoen. Dat opent met een gesprek tussen de kunstenaar Diederik Kraaij- poel en Ernst van de Wetering, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, ter gelegenheid van Kraaijpoels tentoonstelling in Museum De Buitenplaats te Eelde.

Omdat 1999 het Goethe-jaar is, leek het ons aardig om de kleurenleer van deze Duitse ‘homo universalis’ eens onder de loep te nemen. In drie lezingen laat Piet Sieperda ons zien hoe zijn theorie van invloed is geweest op de beeldende kunst in de negentiende en twintigste eeuw. In de serie ‘Kijk en luister’ besteden we aandacht aan de wisselwerking tussen beeldende kunst en muziek in de eerste helft van deze eeuw.

Het jaargetijde en een aantal tentoonstellingen (in ’s- Hertogenbosch, Haarlem en Enschede) brachten ons op het idee om een serie samen te stellen rond het thema ‘De tuin in de kunst’. Achtereenvolgens komen de Islamitische kunst, de bloemensymboliek uit het fin de siècle en de tuin in de twintigste-eeuwse kunst aan de orde. Een grote expositie over kunst uit het Vaticaan (Bonn) vormt de aanleiding om aandacht te besteden aan kunst en cultuur aan het pauselijk hof.
De byzantinoloog Thanasis Dialektopoulos bood aan ons in te leiden in de schilderkunst van Byzantium. In twee lezingen volgen we de ontwikkeling van de Fayoum-portretten tot aan de ikonen uit de Mace- donische en Kretenzische school. Kunstschatten langs de pelgrimsroute naar Santiago da Compostela vormen de rode draad door de twee lezingen ‘Op weg naar Jacobus’.

Tijdens de lustrum-viering van de Rijksuniversiteit Groningen wandelen we nog een keer langs en door panden rond het Academiegebouw, op zoek naar De andere stadswandeling van het voorjaarsseizoen voert langs prachtige voorbeelden van Amsterdamse School-architectuur in de bloemenbuurt van Groningen. Vervolgens neemt Anja Reenders ons mee op een busrit langs voorbeelden van de Amsterdamse School in de Ommelanden.

De dagtocht ‘Parels in het Emsland’ omvat een bezoek aan het prachtige barokke jachtslot Cle- menswerth en het idyllisch gelegen middeleeuwse Stift Borstel. In juni staan het Frisia Museum te Spanbroek en Museum Kranenburgh in Bergen op het programma. Laatstgenoemd museum toont dan een expositie over De Ploeg, die door Prof. Henk van Os is samengesteld.

Hoogtepunt in het voorjaarsprogramma belooft echter de zesdaagse kunstreis naar de Cóte d’ Azur te worden. Aan de Zuid-Franse kust streken in de loop der tijd vele kunstenaars neer en wij volgen de sporen die zij nalieten. Ter voorbereiding op deze excursie geeft David Stroband u inzicht in de achtergronden van een van deze kunstenaars, namelijk Fernand Léger.
We menen erin geslaagd te zijn weer een gevarieerd aanbod te hebben samengesteld en hopen u bij tal van activiteiten te mogen begroeten. Het vrijwilligersteam van Kunst in Zicht, met de komst van Jaap de Boer als bestuursvoorzitter weer compleet, staat voor u klaar!

Carolien ten Bruggencate en Anna Keiler
december 1998

© Cc 2020 | Privacybeleid