Stacks Image 26

Genoeg teruggeblikt


Na de talloze terugblikken in de periode voor de jaarwisseling lijkt het Kunst in Zicht een goed idee om weer eens vooruit te blikken. Het jaar 2000 is voor de stichting een jubileumjaar: op 5 augustus is het precies 15 jaar geleden dat Kunst in Zicht werd opgericht. In ons najaarsprogramma zullen we aan- dacht besteden aan dit derde lustrum.

Passend bij het vooruitblikken lijkt ons het thema ‘Utopieën’. We togen daarom met dit idee naar Studium Generale om samen een serie lezingen te plannen. Deze zullen plaatsvinden in de maanden april- mei. Nadere informatie hierover volgt. Kunst in Zicht heeft in haar eigen programma een serie lezingen rond dit thema opgenomen – onder de titel Van utopie tot alledag –, die wat dieper ingaat op deelonderwerpen.

Wij wensen u een goed jaar toe en hopen u te mogen begroeten bij een van de vele activiteiten in dit voorjaar.

Anna Keller Carolien ten Bruggencate
december 1999

© Cc 2020 | Privacybeleid