Stacks Image 26

Ongesubsidieerd


Nog steeds weet de Stichting Kunst in Zicht zonder subsidies en met een team van vrijwilligers een gevarieerd aanbod van lezingen en excursies samen te stellen. Een en ander wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van donateurs. Als blijk van waardering organiseert Kunst in Zicht elk jaar speciaal voor hen een excursie. Jaren geleden bezochten we zo de bedrijfscollectie van de Gasunie. Daarop volgden een bezoek aan de Turmac-fabriek in Zevenaar en aan het hoofdkan- toor van de Rabobank in Utrecht. Dit najaar zetten we deze traditie voort met een excursie naar Rotterdam, waar we rondgeleid worden door de Caldic Collectie.

Zoals elk seizoen presenteert Kunst in Zicht activiteiten die aansluiten bij actuele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Dit najaar besteden we aan- dacht aan Jeroen Bosch, Jan Wiegers, William Tur- ner en Ilya Repin. Ook bieden we lezingen over algemene onderwerpen uit de kunst- en architectuurgeschiedenis aan, en geven we op donderdag- ochtend cursussen van drie of vier bijeenkomsten.

Groningen en omstreken komen aan bod in vier stadswandelingen en in een aantal lezingen, onder meer door Gert Kortekaas (stadsarcheoloog), Inge- borg Walinga (directeur van het Centrum Beeldende Kunst), en Han Steenbruggen (conservator van het Groninger Museum). In aansluiting op een serie concerten met muziek van Sjostakowitsj (1906-1975) die in De Oosterpoort ten gehore wordt gebracht, presenteert Kunst in Zicht een drietal lezingen over Russische kunst.

De wegens de mond- en klauwzeercrisis afgelaste excursie langs landschapskunst in Flevoland vindt plaats op zaterdag 6 oktober. Verder organiseert Kunst in Zicht in november een driedaagse excursie naar Münster (August Macke en het expressionisme) en Essen (Retrospectief William Turner, Alvar Aalto’s theater).

De medewerkers van Kunst in Zicht wensen u een goed cultureel seizoen.

Carolien ten Bruggencate
Anna Keller juni 20

© Cc 2020 | Privacybeleid