Stacks Image 26

‘Een grote avontuurlijke reis’

Stichting Kunst in Zicht viert haar vierde lustrum. Twintig jaar lezingen, cursussen en
excursies over kunst. Over architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en archeologie.
Over kunst uit het verre verleden en het heden, van het Noorden, Zuiden, Oosten en
Westen. ‘Kunst is een grote avontuurlijke reis, groter dan een reis om de wereld’, zei
de beeldhouwer en schilder Alberto Giacometti. Kunst bespreken, bekijken en begrijpen
om er zodoende van te kunnen genieten, dat is de doelstelling van Kunst in Zicht
die gedurende twintig jaar centraal heeft gestaan. En we menen dat we die doelstelling
ruimschoots hebben bereikt.

Uiteraard gaat Kunst in Zicht ook na dit vierde lustrum door. We voelen ons hierin
gesterkt door de grote belangstelling van honderden deelnemers per jaar voor onze
activiteiten. In het Noorden van het land is de stichting inmiddels een begrip geworden
en daar zijn we trots op. We blijven gevarieerde voor- en najaarsprogramma’s samenstellen,
voor iedereen die in kunst is geïnteresseerd.

Om de organisatie van het programma rond te krijgen verzet een groep kundige en
gemotiveerde mensen veel werk. De vrijwilligers op kantoor en bij de lezingen, de
docenten, de vormgever en de drukker van het programmaboekje. Dankzij hun inzet
kunnen we de deelnemers een kwalitatief goed programma bieden. Daarnaast zijn
onze donateurs en sponsoren, waaronder Athena’s Boekhandel, van groot belang. Als
niet gesubsidieerde stichting moeten we ieder jaar quitte draaien; door hun genereuze
ondersteuning is dat steeds gelukt.

We nemen u ook dit seizoen graag mee ‘op reis’!

Martien Bron
Voorzitter Stichting Kunst in Zicht
Juli 2006

© Cc 2020 | Privacybeleid