Stacks Image 26

Geen verkeerde redenen om van kunst te houden

‘Eigenlijk is er geen kunst, er zijn alleen kunstenaars’ schreef Ernst Gombrich. Hij bedoelde daarmee dat het moeilijk te definiëren is wat nu precies kunst is. Het enige dat je kunt vaststellen is dat er dingen gemaakt worden, waarvan de maker beweert dat het kunst is. Volgens Gombrich kunnen er ook geen verkeerde redenen zijn om van een kunstwerk te houden. Er zit niets verkeerds in als een schilderij je herinnert aan thuis, aan een mooi landschap of een dierbare persoon. ‘Er zijn wel verkeerde redenen, om niet van een kunstwerk te houden.’

Die verkeerde motieven proberen de docenten van Kunst in Zicht aan te pakken. Het zijn kunsthistorici, historici en kunstenaars die vol zitten van hun vak en het niet laten kunnen om daarover te vertellen.

Zij willen ons laten genieten van wat wij zien. Daarvoor moeten wij soms onze vooroordelen en tegenzin overwinnen. Vaak gebeurt dat vanzelf als er meer inzicht gegeven wordt in de drijfveren van de kunstenaar en de context van het kunstwerk. Maar andere keren wordt de kijker ook met zijn eigen voorkeuren en herinneringen geconfronteerd en blijkt de weerzin daaruit voort te komen. Daar overheen weten te stappen is het begin van het grote genieten.

Wij wensen u veel plezier op uw ontdekkingsreis in de wereld van kunst en architectuur.

Januari 2007

© Cc 2020 | Privacybeleid