Stacks Image 26

Kunst als therapie

Dat het maken van schilderijen of beelden therapeutische waarde heeft, is al lang bekend. Maar kijken of praten over kunst kan ook therapeutisch werken. Volgens wetenschappelijk onderzoek hebben kunstwerken in ziekenhuizen een positief effect op patiënten: zij herstellen daardoor sneller.

Zelfs bij een gevreesde ziekte als Alzheimer kan kijken en praten over kunst een positief effect hebben. In New York is een succesvol programma ontwikkeld onder de naam Meet me at MoMa. Inmiddels hebben meer dan negentig musea over de hele wereld – in Nederland onder meer het Van Abbe Museum en het Stedelijk Museum – het programma overgenomen. Volgens de neuroloog Henry Weinstein is er een significante verbetering van het humeur bij zowel de patiënt als de mantelzorger. Door de opgewekte stemming neemt het denkvermogen van de patiënt toe (Trouw, 28/02/2014).

De filosofen Alain de Botton en John Amstrong hebben een nieuwe methode ontwikkeld om naar kunstwerken te kijken. Schilderijen of beelden kunnen hoop, rouwverwerking, evenwicht, zelfinzicht, ontwikkeling en waardering bieden. Door middel van kijken naar kunst kunnen we leren omgaan met onze zwakheden.

De Botton en Amstrong hebben onder de titel Art As Therapy een boek geschreven en in het Rijksmuseum de tentoonstelling Art is Therapy ingericht. Een klein verschil in de titels: Kunst is therapie of Kunst als therapie. Bewust of onbewust? In deze tijden van bezuinigingen op de gezondheidszorg een sympathiek idee: in plaats van een bezoek aan een psychiater, koop een kaartje voor het Rijksmuseum!

Hierop voortbordurend en met een knipoog: bezoek onze lezingen en ervaar het kijken naar kunst en het luisteren naar onze docenten als therapie!

Juli 2014

© Cc 2020 | Privacybeleid