Stacks Image 26

Liefde voor kunst delen

In de Volkskrant van 6 november jongstleden beschreef de actrice Carine Crutzen het publiek van tentoonstellingen en lezingen als ‘oud, ouder, oudst’. Een open deur. We hebben dit door de jaren heen ook bij Kunst in Zicht geconstateerd. Voor jongeren zijn onze ‘praatjes met plaatjes’ ouderwets en niet flitsend genoeg.

Cultuurpessimisten vrezen de teloorgang van de Europees cultuur. Zij schetsen een somber beeld van mensen die alleen nog via een beeldscherm virtueel in een concertzaal of bij een lezing zitten, of met diverse apps door tentoonstellingen zoeven.

Moeten we de vergrijzing erg vinden en naarstig op zoek naar andere doelgroepen? Toegeven aan cultuurpessimisme? Nee! Door de jaren heen groeide er een band tussen u en ons. Dit motiveert ons om verder te gaan met onze ‘core business’: het delen van liefde voor de kunst.
Natuurlijk probeert iedereen in crisistijd te bezuinigen en veel mensen moeten een stapje terug doen. Maar juist in sombere tijden kan het samen bekijken en beleven van mooie dingen en het luisteren naar bijzondere verhalen zeer louterend werken.

Januari 2015

© Cc 2020 | Privacybeleid