Stacks Image 26

Kan kunst de wereld redden?


Kunst in Zicht neemt sinds haar oprichting in 1985 in het Groningse culturele leven een bescheiden, maar permanente plaats in. Twee keer per jaar brengen wij een nieuw programma uit. Bij de oprichting stelden we ons ten doel diverse vormen van kunst dichter bij het publiek te brengen. Dit is nog steeds ons streven en we doen het ook nog steeds zonder subsidies en zonder betaalde krachten! Kortom, al meer dan dertig jaar vrijwilligerswerk. Waarom doen we dit? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kijken naar, en praten over kunst belangrijk blijft in een wereld waarin angst en chaos soms de boventoon lijken te voeren.

'Kan kunst de wereld redden?' Deze filosofische vraagstelling was te lezen op één van de affiches van Antwerpen als culturele hoofdstad van Europa in 1993. Destijds kreeg het publiek hierop geen echt antwoord. Drieëntwintig jaar later, in 2016, hield het Nexus Instituut een debat rond de vraagstelling What Will Save the World? Wat kan de wereld redden: politiek, kunst, wetenschap of geloof? Sinds de oprichting van Nexus in 1994 worden jaarlijks conferenties georganiseerd "waarop de grote levensvragen centraal staan". Uit alle werelddelen komen gerenommeerde sprekers om hun visie op deze grote levensvragen toe te lichten.

Eén van de sprekers op de conferentie van 2016 was Simon Schama, de bekende Britse historicus-kunsthistoricus. Hij was ook in Nederland om zijn boek Het gezicht van een wereldrijk te promoten. In NRC Handelsblad vertelde hij: ‘Kunstwerken zeggen iets over de tijd waarin ze gemaakt zijn, ze verbeelden een tijdgeest.' Volgens Schama blijft kunst onder alle omstandigheden voortbestaan: 'Er is een wereld die niet door barbaren verwoest kan worden.'

Kan Kunst in Zicht met kunst de wereld redden? Nee, dat zou ook van een te grote pretentie getuigen. Toch gaan we door vanwege de passie en liefde voor de kunst en de enthousiaste reacties van het publiek, zowel bij de lezingen als op de excursies. Die geven ons vleugels en energie om door te gaan!

Januari 2017

© Cc 2020 | Privacybeleid