Stacks Image 26

Benefactor/donateur/ begunstiger/schenker wordt Vriend

Stichting Kunst in Zicht Groningen is in 1985 opgericht en wordt gesteund door veel donateurs.
Dat waarderen we zeer, maar de benaming ‘donateurs' vinden we minder passend geworden.
Juridisch gezien is een donateur iemand die een organisatie van geldelijke middelen, goederen
en-of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter zijn doel kan nastreven.

Het woord donateur legt de nadruk op de geldelijke transactie. En, zoals u weet, hebben geld
en kunst een problematische relatie. De nieuwe rijken uit de voormalige Sovjet Unie, de
Emiraten en China kopen kunst voor enorme bedragen, toch worden ze door de kunstwereld
niet als echte kunstliefhebbers beschouwd. Immers zij strooien met geld. Patrick Mimran, een
Franse mediakunstenaar, heeft een billboard project gehad met prikkelende uitspraken over
kunst die tot nadenken stemmen. ‘Art is mute when money talks' (Kunst zwijgt als geld praat)
Hoewel we niet zonder de financiële steun kunnen, ligt onze passie bij de kunst zelf, door het
organiseren van lezingen en excursies, en op die manier onze liefde voor kunst met ons publiek
te delen. Daar past een wat warmer begrip bij. Voortaan noemen wij onze donateurs daarom
‘Vrienden'. Dat dekt ons inziens beter de lading, vooral ook omdat er in de loop der tijd een
speciale, persoonlijke band is ontstaan met onze begunstigers.

Januari 2019

© Cc 2020 | Privacybeleid