Stacks Image 5

Inschrijven

Stacks Image 22
Organisatie

Inschrijving

Inschrijving voor de activiteiten kan op drie manieren geschieden:
• online door het Inschrijfformulier op www.kunstinzichtgroningen.nl in te vullen en te versturen.Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Nagegaan wordt of u Vriend bent van de Stichting en of de activiteit niet is volgeboekt. Als u Vriend bent, krijgt u korting op lezingen, cursussen en wandelingen. Ook voor excursies wordt aan de Vrienden een korting verleend. U ontvangt als bevestiging van uw inschrijving een gespecificeerde rekening. Deze wordt per mail gestuurd of, als er geen mailadres bekend is, per post verzonden. Bij een reeks lezingen is het mogelijk slechts één of twee avonden bij te wonen, in plaats van het totale aantal bijeenkomsten.


Corona Protoco
l

Om veilig en verantwoord deel te nemen aan de lezingen van Kunst in Zicht Groningen worden de adviezen van de overheid en het RIVM in acht genomen.
Het corona-
protocol kunt u hier downloaden


Voorwaarden

Wanneer een programmaonderdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers hiervan bericht in de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt uiteraard teruggestort. Afzeggen door deelnemers kan tot 21 dagen voor aanvang van het programmaonderdeel. Het reeds betaalde geld wordt terugbetaald onder aftrek van 30% administratiekosten. Nadien is geen restitutie meer mogelijk.

Voorwaarden meerdaagse reizen

Voor meerdaagse reizen wordt door de Stichting Kunst in Zicht geen geld gerestitueerd. U kunt hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten onder andere via onze reisorganisatie. Wordt een meerdaagse reis door ons geannuleerd, dan krijgt u hiervan tijdig bericht. Het door u gestorte geld ontvangt u dan uiteraard volledig terug.
© Cc 2021 | Privacybeleid